Dziś jest:
2018-02-22    
Imieniny:
Małgorzaty, Marty, Nikifora    

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Gdzie załatwić
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
Referat Gospodarki Nieruchomościami
I piętro pokój. Nr 28
nr telefonu (0-33) 874-95-38 , 874 95 39

Godziny przyjęć:

poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr XXII / 206 / 04 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, w budownictwie komunalnym, położonych na osiedlach Na Stawach, Beskidzkim i ul. Mickiewicza 17.

Wymagane dokumenty

 

  • wniosek o wykup lokalu,
  • oświadczenie najemcy o pokryciu kosztów wyceny zgodnie z § 6 w/w uchwały Rady Miejskiej,
  • kserokopia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.
  • wniosek o ewentualne zastosowanie bonifikaty od ceny rynkowej lokalu

Opłaty
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi

  1. po złożeniu wniosku o wykup lokalu na koszt nabywcy zostaje zlecona wycena.
  2. po ustaleniu wartości mieszkania, do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni podany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  3. Jeżeli w wyżej podanym terminie nie zostanie wykonane prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości, następuje spisanie protokołu uzgodnień i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
Termin załatwienia sprawy to około 60 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi
Sprzedaż lokali następuje wyłącznie na rzecz dotychczasowych najemców

 

Co, gdzie, kiedy?