Dziś jest:
2018-02-22    
Imieniny:
Małgorzaty, Marty, Nikifora    
Strona Główna > Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line (przez Internet) na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

  Aby można było złożyć wniosek w powyższy sposób konieczne jest:
  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne dostępne pod adresem www.epuap.gov.pl,
  • posiadanie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego na platformie EPUAP.

Przykładowe sprawy, które można załatwić za pomoc platformy ePUAP w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej:

- Skargi, wnioski, zapytania do urzędu (pisma ogólne)
- Dopisanie do spisu wyborców 
- Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym 
- Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego 
- Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
- Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
- Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
- Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- Organizacja imprezy masowej
- Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
- Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- Zwrot opłaty skarbowej
 

 • Dostarczenie na dziennik podawczy dokumentów w godzinach pracy Urzędu.

  Aby można było złożyć wniosek w powyższy sposób konieczne jest:
  • posiadanie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym,
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięci masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-R
  • DVD-R

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym zgodnym z  wymaganiami Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
 • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Co, gdzie, kiedy?