Dziś jest:
2018-01-19    
Imieniny:
Erwiny, Henryka, Mariusza    

RO -   Referat Organizacyjny

KIEROWNIK:
mgr Tadeusz Woźniak - Sekretarz Gminy

TELEFON:

(33) 874-95-34

LOKALIZACJA:

I piętro pok. 23

E-MAIL:

Sekretarz Gminy - Tadeusz Woźniak
sekretarz@sucha-beskidzka.pl

Krystyna Muła - Kadry (Biuro Obsługi Mieszkańców)
kadry@sucha-beskidzka.pl

Magdalena Steczek
- sprawy działalności gospodarczej
- Obrona Cywilna
(Biuro Obsługi Mieszkańców)
msteczek@sucha-beskidzka.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

 • sprawy organizacyjne
 • obsługa posiedzeń Rady Miejskiej oraz stałych Komisji
 • sprawy kadrowe pracowników Urzędu
 • sprawy kadrowe jednostek organizacyjnych gminy
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • sprawy organizacji pracy
 • sprawy z zakresu komputeryzacji i informatyzacji
 • sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych,
 • sprawy z zakresu informatyzacji i komputeryzacji
 • wydawanie zaświadczeń w Biurze Obsługi Mieszkańców
 • sprawy obrony cywilnej
 • realizowanie i koordynowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
 • prowadzenie spraw gospodarczych urzędu.,
 • prowadzenie spraw z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób

 

 

Co, gdzie, kiedy?