Dziś jest:
2018-01-21    
Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Nory    
Strona Główna > SAMORZĄD > Rada Miejska ... > Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Komisja rewizyjna

Przewodniczący komisji:
Janusz Siwiec

Skład komisji:
Aneta Dędys
Jan Siwiec
Krzysztof Skrzypek
Andrzej Ziemianek

Komisja Spraw Społecznych

Zakres działania Komisji:
sprawy związane z oświatą, zdrowiem i sprawami socjalnymi, kulturą, przestrzeganiem prawa i porządku publicznego, turystyką, kulturą fizyczną i sportem oraz samorządem:

Przewodniczący komisji:
Krystian Krzeszowiak

Skład komisji:
Bogusława Hudziak
Maria Kuś
Janusz Siwiec
Anna Szczotka
Piotr Wróbel
Andrzej Ziemianek.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Zakres działania Komisji:
Sprawy związane z rozwojem społeczno - gospodarczym, gospodarka finansową, gospodarka przestrzenną, gospodarka wodną, ochrona środowiska, gospodarką komunalną i mieszkaniową, gospodarką żywnościową, usługami, przemysłem, zaopatrzeniem ludności i konsumenta, rolnictwem oraz czynami społecznymi:

Przewodniczący komisji:
Adam Leśniak

Skład komisji:
Bogusław Ćwiękała
Aneta Dędys
Małgorzata Kulka
Tadeusz Pochopień
Jan Siwiec
Krzysztof Skrzypek

Co, gdzie, kiedy?