Dziś jest:
2017-03-29    
Imieniny:
Marka, Wiktoryny, Zenona    
Strona Główna > Aktualności

Aktualności

24-03-2017    Sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19


10-03-2017    Konferencja Naukowa „Człowiek w świecie informacji”

W dniach 29-30 marca 2017 roku w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbędzie się  III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: CZŁOWIEK W ŚWIECIE  INFORMACJI Bezpieczeństwo informacyjne. Konferencja zorganizowana zostanie pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta oraz Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka.

08-03-2017    Nie zatruwasz powietrza - będziesz płacił niższy podatek

Podczas gdy w najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza miejscowościach zastanawiają się w jaki sposób ograniczyć niską emisję,  Sucha Beskidzka już zrealizowała i to w ponad 100 % Program Ochrony Powietrza województwa małopolskiego zaplanowany na lata 2013 – 2016.

01-03-2017    Modernizacja oświetlenia ul. Zamkowej

Na ulicy Zamkowej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzona zostanie przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Nowe lampy ledowe będą oświetlały również ciąg pieszy wzdłuż ulicy.


28-02-2017    Suski zamek będzie odnowiony!

Prawie 6,5 mln złotych dotacji otrzyma miasto Sucha Beskidzka na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich suskiego zamku.


27-02-2017    Przygotowania do reformy oświatowej

Już co najmniej od kliku miesięcy w mediach toczy się burzliwa dyskusja na temat nowej reformy edukacji. Planowane wygaszanie gimnazjów i powrót do kształcenia w systemie trzyetapowym (nauczanie początkowe I-III, szkoła podstawowa IV – VIII, szkoła średnia) budzi wiele emocji i kontrowersji. Zwolennicy reformy przekonują, że jest ona konieczna z dydaktycznego i wychowawczego punktu widzenia. Zdaniem jej przeciwników proponowane zmiany są wprowadzane w sposób rewolucyjny, a reforma nie przyniesie zapowiadanych efektów i przyczyni się jedynie do organizacyjnego chaosu i marnotrawienia środków publicznych.


24-02-2017    Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXVI a XXVII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka stanowią następujące sprawy:


16-02-2017    Czujniki powietrza w różnych rejonach miasta

Sucha Beskidzka ma zdiagnozowany problem jakości powietrza. Przez okres dwóch lat tj. 2013 i 2014 stacja monitoringu powietrza zlokalizowana na terenach pomiędzy segmentami handlowo-usługowymi, a osiedlem Na Stawach dostarczyła danych m.in. na temat poziomu pyłu zawieszonego PM-10 w powietrzu zarówno w okresie grzewczym jak też letnim.

14-02-2017    Trwają prace związane z regulacją „Młynówki”

W styczniu rozpoczęły się roboty ziemne związane z regulacją „Młynówki” na odcinku pomiędzy Karczmą „Rzym” a torami klejowymi. Ten niepozorny ciek wodny odprowadza wody z potoków oraz kanalizacji deszczowych zlokalizowanych na terenie Suchej Beskidzkiej. Podczas intensywnych opadów deszczu, często stwarzał zagrożenie dla budynków mieszkalnych oraz usługowych zlokalizowanych w pobliżu jego ujścia do potoku Stryszawka


31-01-2017    Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXV a XXVI sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka stanowią następujące sprawy:


1 [2]

Co, gdzie, kiedy?