Dziś jest:
2018-02-22    
Imieniny:
Małgorzaty, Marty, Nikifora    

RGN - Referat Gospodarki Nieruchomościami

KIEROWNIK:
mgr inż. Marta Cholewa - Janoszek


TELEFON:
(33) 874-95-39

LOKALIZACJA:

I piętro pok. 29

E-MAIL:
nieruchomosci@sucha-beskidzka.pl


NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

 

  • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i naliczanie opłat z tym związanych
  • dzierżawa terenu
  • oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i użyczenie
  • oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd  
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących mieniem komunalnym gminy 
  • sprzedaż nieruchomości
  • scalenie i podział nieruchomości
  • nadawanie numeracji porządkowyc

SPRAWY JAKIE MOŻNA ZAŁATWIĆ W Referacie Gospodarki Nieruchomościami

 

Co, gdzie, kiedy?