Dziś jest:
2018-01-21    
Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Nory    

Informacje i komunikaty

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

21-04-2017

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) od godz. 1530 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego - ul. Mickiewicza 19 I piętro - sala nr 21


 

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ocena stanu dróg i układu komunikacyjnego miasta.
  4. Gospodarka wodno - ściekowa.
  5. Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 27 marca 2017 r.
  6. Sprawy bieżące.

 

 

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów

/ - /mgr Adam Leśniak

 

Co, gdzie, kiedy?