Dziś jest:
2018-01-23    
Imieniny:
Fernandy, Jana, Rajmundy    

Aktualności

Zakończono prace regulujące „Młynówkę”

05-04-2017

Wraz z nadejściem wiosny zakończyły się prace związane z regulacją ujściowego fragmentu koryta „Młynówki” na odcinku pomiędzy Karczmą Rzym, a torami kolejowymi. Brzegi oraz dno zostały wyłożone koszami siatkowo – kamiennymi, a wykonane prace pozwalają na bezpieczny przepływ większej ilości wody.


 
Niepozorny ciek wodny „Młynówka” odprowadza wody z potoków oraz kanalizacji deszczowych zlokalizowanych na terenie Suchej Beskidzkiej. Do niedawna ujściowy odcinek należał do Skarbu Państwa, a gospodarującym był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po długoletnich staraniach Burmistrz Miasta wystąpił o przejęcie we władanie tego odcinka cieku wodnego, co finalnie umożliwiło rozpoczęcie w styczniu 2017 roku niezbędnych prac regulacyjnych, podnoszących bezpieczeństwo powodziowe usytuowanych w jego sąsiedztwie nieruchomości. W ramach zleconych przez gminę robót ziemnych umocnione zostały brzegi koryta Młynówki poprzez ułożenie geowłókniny na powierzchni 440 m2. Następnie zostały one zabezpieczone  koszami siatkowo – kamiennymi. Koszt  inwestycji wyniósł 118.721,80 zł brutto, a wykonane prace nie tylko zabezpieczyły pobliskie nieruchomości przed zalaniem, ale również znacznie poprawiły estetykę okolicy. Dodatkowym plusem jest tempo wykonania prac przez firmę RAF-KOP, która zgodnie z umową miała czas na zakończenia inwestycji do 30 czerwca br. (SnS)
 
 

Co, gdzie, kiedy?